Ai có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra danh mục miễn thuế?

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Hải quan tỉnh Đồng Tháp liên quan vướng mắc trong việc cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế về việc đăng ký danh mục miễn thuế.

Tham-quyen-maikalogistics

Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyết định kiểm tra tại trụ sở DN. Ảnh minh họa.

Theo quy định tại điểm d Khoản 9 Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: “Cục trưởng Cục Hải quan nơi đăng ký danh mục miễn thuế tổ chức phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thu thập thông tin phục vụ việc kiểm tra hồ sơ đăng ký danh mục miễn thuế quy định tại điểm a khoản này, thực hiện kiểm tra sau thông quan để xác định hàng hóa do tổ chức, cá nhân kê khai miễn thuế nhập khẩu thực tế có hay không được sử dụng đúng mục đích được miễn thuế và xử lý theo quy định nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra tất cả các trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo điều ước quốc tế trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm đăng ký danh mục miễn thuế hoặc thời điểm nhập khẩu hàng hóa miễn thuế”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì nơi đăng ký danh mục hàng hóa XK, NK được miễn thuế là: “Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư đối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính đối với dự án không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan gần nhất đối với tỉnh, thành phố không có cơ quan hải quan. Cục trưởng Cục Hải quan lựa chọn và giao cho một đơn vị có đủ khả năng thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế”. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Căn cứ theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan Hải quan nơi đăng ký danh mục miễn thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan. Việc thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế do Cục trưởng Cục Hải quan quyết định.

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*