Bãi bỏ Quyết định 818/2006/QĐ-BYT về kiểm tra vệ sinh ATTP

Ngày 17/8, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 3741/QĐ-BYT bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS.

bo-y-te-maika

Quyết định 3741/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 23/8/2017. Ảnh minh họa

Việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016. Theo Thông tư, Bộ Y tế đã ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; trước đó cũng đã được hướng dẫn tại công văn số 2311/BYT-ATTP ngày 26/4/2016.

Đối với nhóm dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Đối với hàng hóa nhập khẩu không sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan chức năng để làm thủ tục nhập khẩu.

>>Các trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*