Bỏ quy định nộp giấy đăng ký kiểm dịch hàng xuất khẩu

Cơ quan Hải quan sẽ không yêu doanh nghiệp phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật trong quá trình làm dịch vụ xuất nhập khẩu.

 Bo-quy-dinh-nop-giay-dang-ki-kiem-dich-hang-XK-maikalogistics

Công chức Hải quan kiểm tra nông sản nhập khẩu. Ảnh minh họa

Trong công văn 8960/TCHQ-VP ngày 01 tháng 10 năm 2015 gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan cho biết, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, DN sẽ tự chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch theo quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật.

Như vậy, cơ quan Hải quan không yêu cầu DN phải nộp các giấy tờ như: Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch trong quá trình làm thủ tục.

Trước đó, để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong quá trình làm thủ tục XNK hàng hóa, Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện thủ tục kiểm dịch theo công văn 1950/BVTV-KD ngày 29 tháng 9 năm 2015.

Cụ thể, theo Cục Bảo vệ thực vật, đối với việc kiểm dịch thực vật NK, chủ vật thể phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng NK, tạm nhập-tái xuất, chuyển cửa khẩu, chuyển vào kho ngoại quan và quá cảnh để đăng ký làm thủ tục hải quan. Lô vật thể chỉ được cho phép thông quan khi đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật NK, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho cơ quan Hải quan.

Không cho phép NK cây mang theo đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với trường hợp này, Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật NK và có thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan.

Đối với việc kiểm dịch thực vật XK, tái xuất khẩu, Cục Bảo vệ thực vật nêu rõ, chủ vật thể đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật để được thực hiện kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; đồng thời đề nghị cơ quan Hải quan không yêu cầu chủ vật thể nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch vào bộ hồ sơ lô hàng XK.

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp giám sát chặt chẽ đối với lô hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật. Cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan để cùng nhau phối hợp giám sát.

Tải toàn bộ 2 công văn tại đây

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*