Các loại phân bón không cần phải làm khảo nghiệm

Theo quy định, trước khi sản xuất lưu hành các sản phẩm phân bón ra thị trường, cần phải làm khảo nghiệm phân bón để chứng thực công dụng của phân bón đó.

Tuy nhiên theo quy định tại Điều 13, khoản 2 điểm a của Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, các loại phân bón sau không cần phải làm khảo nghiệm:

cac-loai-phan-bon-khong-can-khao-nghiem-maika-logistics

1. Phân bón vô cơ quy định tại các Điều 4, khoản 4, điểm a, e của NĐ 108/2017/NĐ-CP:

– Phân bón hữu cơ là phân bón trong thành phần chất chính chỉ có chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ nguyên liệu hữu cơ.

-Phân bón hữu cơ truyền thống là phân bón có nguồn gốc từ chất thải động vật, phụ phẩm cây trồng, các loại thực vật hoặc chất thải hữu cơ sinh hoạt khác được chế biến theo phương pháp ủ truyền thống.

2. Phân bón đơn, phân bón phức hợp quy định tại Điều 4, khoản 3, mục a, b của của NĐ 108/2017/NĐ-CP sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung tăng hiệu quả sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học, chất điều hòa tăng trưởng hoặc chất thay đổi tính chất , công dụng, hiệu quả, sử dụng, cụ thể như sau:

-Phân bón đơn là phân bón trong thành phần chất chính chỉ chứa 01 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng.

-Phân bón phức hợp là phân bón trong thành phần chất chính có chứa ít nhất 02 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học.

3. Loại phân bón không cần phải làm khảo nghiệm thứ ba là: Phân bón là kết quả của công trình, đề tài nghiên cứu, cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

>>Nghị định 108/2017/NĐ-CP quy định mới về quản lý phân bón

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*