Công bố nguyên liệu thuốc được NK không cần giấy phép

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa có văn bản số 13392/QLD-ĐK, công bố nguyên liệu thuốc được nhập khẩu mà không cần giấy phép.

cong-bo-nguyen-lieu-thuoc-duoc-nhap-khau-khong-can-giay-phep

Sản xuất dược phẩm. Ảnh minh họa.

Được biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2017, nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc xin giấy phép nhập khẩu trừ các loại thuốc như thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chất gây nghiện, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc độc, nguyên liệu làm thuốc độc…

Do vậy để kịp thời triển khai thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và không để bị gián đoạn nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc trong nước sau ngày 1-1-2017, việc kê khai nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc trong nước đã có số đăng ký trước ngày 1-7-2014 (số đăng ký còn hiệu lực), Cục Quản lý Dược yêu cầu, các đơn vị khẩn trương kê khai nguyên liệu dược chất thực tế đang sử dụng sản xuất thuốc theo mẫu đính kèm công văn (trừ các loại phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 Điều 2 của Luật dược số 105/2016/QH13).

Danh mục nguyên liệu kê khai đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-8-2016. Ngoài ra, đơn vị gửi kèm file điện tử danh mục nguyên liệu kê khai nêu trên vào địa chỉ hộp thư: dangkythuocqld@gmail.com.

Trên cơ sở danh mục nguyên liệu do các đơn vị kê khai, Cục Quản lý Dược sẽ tổng hợp và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược danh mục nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu để các đơn vị nhập khẩu phục vụ sản xuất thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Đồng thời Cục Quản lý Dược sẽ gửi cho cơ quan Hải quan để đối chiếu khi đơn vị nhập khẩu. Trường hợp công ty không kê khai, công ty phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp cơ quan Hải quan không cho phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc của công ty.

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*