Đã được nợ lại C/O

Tiếp sau công văn hỏa tốc 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2016, Bộ Tài Chính đã ra thêm công văn số13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 để bổ sung thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với các mẫu C/O trừ mẫu KV (VK) như sau:

da-duoc-no-co-lai-maika

Đã được nợ C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. Ảnh minh họa

1. Người khai hải quan phải nộp bản chính Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế xuất ưu đải tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi thông quan hàng hóa.

2. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

3. Thời điểm nộp C/O đối với những hàng hóa nhập khẩu thuộc các hoạt động điều tiết giá của nhà nước theo Luật Quản lý giá và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được hướng dẫn riêng.

4. Hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2016 và tại công văn này áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/09/2016.

>>Hướng dẫn mới về thời điểm nộp C/O: CV 12802

>>Lưu ý khi làm thủ tục hải quan có C/O mẫu form AK

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*