Đại lý được thay mặt chủ hàng để làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Nhằm đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ chấp nhận đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng đại lý.

dai-ly-duoc-thay-mat-chu-hang-lam-thu-tuc-kiem-tra-chuyen-nganhHoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh internet

Văn bản số 4077/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ được chuyển tới Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, trong quá trình thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị Cục, Chi cục chấp nhận đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng đại lý. Doanh nghiệp nhập khẩu phải có văn bản thông báo với cơ quan kiểm tra nhà nước về đại lý làm thủ tục hải quan được doanh nghiệp nhập khẩu ủy quyền, bao gồm các thông tin: Tên đại lý làm thủ tục hải quan; địa chỉ; số điện thoại; số fax, e-mail, con dấu, người được ủy quyền, chữ ký của người được ủy quyền, phạm vị ủy quyền; mặt hàng được ủy quyền; thời hạn ủy quyền. Đồng thời, doanh nghiệp nhập khẩu phải cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa do đại lý làm thủ tục hải quan được ủy quyền thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành và khi có sự thay đổi ủy quyền phải kịp thời thông báo với cơ quan kiểm tra. Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi tới các Bộ để xác định tính pháp lý của đại lý làm thủ tục hải quan khi thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục về kiểm tra chuyên ngành. Qua nắm tình hình, Bộ Tài chính nhận thấy các cơ quan quản lý chuyên ngành chưa chấp nhận việc đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu. Do đó các đại lý làm thủ tục hải quan cũng bị hạn chế về năng lực hoạt động khi không thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng về việc thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Bộ Tài chính đề nghị các bộ có ý kiến với đề xuất: Các bộ cần có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc được bộ ủy quyền thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chấp nhận đại lý thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng đại lý. Cụ thể, chấp nhận chữ ký số, văn bản điện tử đối với trường hợp thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử và chấp nhận chữ ký, con dấu đối với trường hợp thực hiện thủ tục bằng phương thức thủ công, trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các bộ rà soát quy định về thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể về người thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: Chủ hàng, đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan được chủ hàng ủy quyền thông quan qua hợp đồng đại lý.

>>344 văn bản pháp luật về quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành

>>Bất cập từ Luật An toàn thực phẩm ảnh hưởng đến XNK hàng hóa

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*