Đề án thực hiện thủ tục hải quan trên mọi phương tiện

Dịch vụ xuất nhập khẩu

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử mọi lục- mọi nơi- trên mọi phương tiên là một trong những mục tiêu quan trọng về ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 vừa được Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định 1018/QĐ-BTC.

Thu-tuc-hai-quan-maika

Dịch vụ thủ tục hải quan xuất nhập khẩu. Maika Logistics

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết: Mục tiêu tổng quát trong kế hoạch này là năm 2020, hệ thống CNTT hải quan là hệ thống thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các hệ thống thông tin của các bên liên quan.

Hoàn thiện nâng cao hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và DN hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc – Mọi nơi – Mọi phương tiện”, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa XNK đạt mức trung bình của ASEAN-4 (thời gian của 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á).

Tổng cục Hải quan đặt ra 6 mục tiêu cụ thể để đạt được các kết quả tổng thể nêu trên.

Đáng chú ý là đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân, DN theo hướng đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin, dịch vụ thuận lợi cho người dân, DN và các tổ chức; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải; thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng toàn diện CNTT trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, trong đó tập trung mở rộng trong các lĩnh vực liên quan tới miễn, giảm, hoàn thuế, kết nối hệ thống với các cơ quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, thủ tục hàng quá cảnh, xử lý thông tin về hàng hóa và phương tiện vận tải qua đường biển, đường hàng không, đường bộ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục iện đại hóa ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nội bộ theo kế hoạch chung của Bộ Tài chính; đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng cục Hải quan dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật); 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*