Đề xuất khai báo số container đối với hàng xuất khẩu

Để tránh gây ách tắc hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp khi cơ quan Hải quan phải cập nhật quá nhiều bản kê bổ sung số container đối với hàng xuất khẩu, Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị doanh nghiệp phải khai báo số container khi đăng ký tờ khai.

Hq-cang-cat-lai-maika-logistics

Hải quan cảng Sài Gòn KV1 làm thủ tục cho DN. Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định khai bổ sung hồ sơ hải quan “trường hợp khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu chưa có số hiệu container hoặc số hiệu container thay đổi so với đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất, người khai hải quan phải nộp bảng kê số hiệu container theo mẫu (31/BKCT/GSQL). Công chức hải quan kiểm tra, cập nhật số container vào hệ thống để in danh sách container”.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, việc cập nhật danh sách container theo quy định nêu trên hiện nay đang gặp vướng. Bởi vì, trung bình mỗi ngày, bộ phận giám sát hàng xuất của chi cục làm thủ tục xác nhận hàng xuất qua khu vực giám sát cho hơn 3.000 tờ khai hải quan xuất khẩu đăng kí tại Cục Hải quan TP.HCM và các chi cục hải quan địa phương khác.

Trong đó, số lượng tờ khai khi làm thủ tục xuất khẩu chưa có số hiệu container chiếm khaỏng 45%. Như vậy, với số lượng 1.300 tờ khai hàng hóa xuất khẩu (tương ứng khoảng 3.000 container một ngày) công chức hải quan giám sát phải kiểm tra, cập nhật từng container và in danh sách container. Việc cập nhật này sẽ gây tình trạng ùn tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan.

Hiện nay, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã áp dụng mã vãch trong công tác giám sát hải quan, bước đầu thực hiện có kết quả tốt, giảm thiểu thời gian xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan.

Tuy nhiên, việc kiểm tra và cập nhật vào hệ thống để in danh sách container có mã vạch đối với trường hợp sử dụng mẫu 31/BKCT/GSQL. Từ vướng mắc trên của chi cục, Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ. Cụ thể, đối với hàng hóa xuất khẩu chứa trong container, doanh nghiệp phải khai báo số container khi đăng ký tờ khai. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai doanh nghiệp không xác định được số container (có lý do chính đáng) mới được khai theo mẫu nêu trên.

Các trường hợp gồm: tờ khai hàng hóa xuất khẩu có số lượng trên 20 container chưa có số hiệu container; hàng xuất khẩu được đóng gói tại bãi cửa khẩu xuất; các trường hợp đặc biệt khác như: đổi container, sang container tại cửa khẩu xuất doanh nghiệp phải xuất trình các chứng từ chứng minh có liên quan.

Cục Hải quan TP.HCM cũng đề xuất Tổng cục Hải quan có quy định cụ thể đối với các trường hợp được sử dụng mẫu theo Thông tư 38 để hạn chế tình trạng doanh nghiệp không khai báo số container khi đăng ký tờ khai xuất khẩu tại các chi cục hải quan cửa khẩu.

(Nguồn internet)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*