Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

Song song với thủ tục hải quan – thông quan hàng hóa. Người xuất khẩu tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Đây là một loại chứng từ quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Việc xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ là để xác nhận hàng hóa có xuất xứ Việt Nam – gửi cho đối tác nhập khẩu để được hưởng các ưu đãi về thuế quan theo các hiệp định thương mại, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết với một hoặc nhiều nước, vùng lãnh thổ; là một trong những chứng từ cần thiết và là một trong những lợi thế của người xuất khẩu nếu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Bên cạnh dịch vụ xuất nhập khẩu, Maika logistics hiện đang cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) các mẫu cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam:

 • • Mẫu A: Áp dụng GSP (General System of Preferences) – C/O ưu đãi cho hàng xuất khẩu Việt Nam
  • Mẫu B: (mẫu C/O không ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam). Dùng cho tất cả các loại hàng hoá xuất khẩu đi các nước.
  • Mẫu E: mẫu C/O ưu đãi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc
  • Mẫu S: mẫu C/O ưu đãi theo hiệp định Việt Nam – Lào
  • Mẫu AI: mẫu C/O ưu đãi theo hiệp đinh ASEAN – Ấn Độ
  • Mẫu AK: mẫu C/O ưu đãi theo hiệp định ASEAN – Hàn Quốc
  • Mẫu AJ: mẫu C/O ưu đãi theo hiệp đinh ASEAN – Nhật Bản
  • Mẫu VJ: mẫu C/O ưu đãi theo hiệp định VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản)
  • Mẫu VC: mẫu C/O ưu đãi theo hiệp định Việt Nam – Chi Lê
  • Mẫu AANZ: mẫu C/O ưu đãi theo hiệp định ASEAN – Úc – New Zealand

Liên hệ với Maika logistics, để được tư vấn loại mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cần xin, chứng từ chuẩn bị để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong thời gian ngắn nhất, hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*