Được xem là khai sai lần đầu khi DN chưa từng XNK hàng hóa

Bộ Tài chính vừa có công văn số 13027-BTC-TCHQ trả lời đề nghị của Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam về vướng mắc xử lý việc khai sai mã số hàng hóa dịch vụ xuất  nhập khẩu, trong đó cho biết, việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 190/2013/TT-BTC.

duoc-coi-la-khai-sai-lan-dau-khi-dn-chua-tung-xnk-hang-hoa-maikaViệc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 190/2013/TT-BTC. Ảnh: minh họa

Phân tích cụ thể về chính sách hiện hành, Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phú quy định “người khai Hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.”

Bên cạnh đó, tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 190/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện: Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó; Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất hàng hóa đó hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng”

Theo các quy định nêu trên thì: người khai hải quan phải chịu trách nhiệm với nội dung mà mình đã khai và phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Do đó, để được coi là khai sai mã số, thuế suất lần đầu thì Công ty phải đáp ứng đủ cả hai điều kiện nêu tại khoản 7 Điều 4 Thông tư 190 nêu trên.

Tuy nhiên, qua tra cứu thông tin trên hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan: thời điểm từ ngày 11-9-2015 đến 21-9-2015, Công ty đã khai báo NK mặt hàng tấm hấp thụ sóng vô tuyến tại 4 tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng vào các thời điểm: Tờ khai số 100548989813 ngày 11-9-2015; Tờ khai số 100553649010 ngày 16-9-2015; Tờ khai số 100553656232 ngày 21-9-2015; Tờ khai số 100553658810 ngày 21-9-2015.

Do vậy, theo Bộ Tài chính, việc áp dụng quy định Khoản 7 Điều 4 Thông tư 190 đối với việc khai sai mã số, thuế suất lần đầu của Công ty TUV chỉ được xem xét áp dụng cho tờ khai đầu tiên số 100548989813 ngày 11-9-2015.

Đối với các tờ khai còn lại, nếu trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15-10-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan để thực hiện.

>>Cách tính thuế XK, thuế NK có nhiều thay đổi từ 9-2016

>>Phạt đến 1 triệu đồng nếu khai sai nội dung trên tờ khai

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*