Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCT hướng dẫn việc áp dụng chế độ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.

Giay-phep-nhap-khau-tu-dong-phan-bon-maika

 

Mẫu giấy phép NK tự động được Bộ Công thương cấp. Ảnh minh họa

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải nộp giấy phép nhập khẩu tự động cho mỗi lô hàng nhập khẩu là mặt hàng phân bón được quy định trong phụ lục 1 theo quy định trong thông tư này.

Thông tư có những nội dung chính sau đây:

– Chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động được áp dụng đối với 02 nhóm mặt hàng là phân Urê (có hoặc không ở trong dung dịch nước); và Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố cấu thành là nitơ, phospho và kali (NPK)

– Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu tự động là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy phép có giá trị thực hiện trong 30 ngày.

– Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải nộp Giấy phép nhập khẩu tự động đã được cấp cùng với bộ hồ sơ nhập khẩu.

– Các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này: Phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Maika logistics

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*