Hàng thuộc diện miễn thuế có được miễn thuế chống phá giá, thuế tự vệ?

Trong quá trình thực hiện những quy định mới tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, Hải quan một số tỉnh, thành phố gặp một số vướng mắc cần sớm được hướng dẫn cụ thể về các quy định mới xoay quanh việc miễn thuế, áp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

hang-trong-dien-mien-thue-co-duoc-mien-thue-chong-ban-pha-gia-thue-tu-ve

Phôi thép là đối tượng chịu thuế tự vệ. Ảnh minh họa

Theo quy định về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Luật Thuế XK, thuế NK thì: Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hải quan Hải Phòng thắc mắc, theo quy định khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK về giải thích từ ngữ được hiểu rằng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ là thuế NK bổ sung. Do đó, các quy định về miễn thuế có được áp dụng cho các loại thuế quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK (bao gồm cả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ) không?

Về nội dung trên, Hải quan Cần Thơ cho rằng, căn cứ quy định tại Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thì: Thuế tự vệ là thuế NK bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Thuế XK, thuế NK thì: nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK thuộc đối tượng miễn thuế. Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật thì Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả tiền thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Cục Hải quan Cần Thơ thắc mắc, từ ngày 1-9-2016, trường hợp DN NK hàng hóa thuộc đối tượng phải khai báo thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E31- thuộc đối tượng miễn thuế NK) thì có phải kê khai, nộp thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá? Nếu có thì thời hạn nộp các loại thuế trên được áp dụng thế nào?

Có cùng thắc mắc trên, Hải quan Đồng Nai cho rằng, theo quy định hiện hành, nguyên liệu nhập khẩu để gia công XK không phải nộp thuế tự vệ, thuế bảo vệ môi trường. Về bản chất, nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK không tiêu thụ tại Việt Nam. Vì vậy, đơn vị này đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cần quy định rõ quy định miễn thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế bảo vệ môi trường như với loại hình gia công.

Được biết, những thắc mắc và kiến nghị này đã được Tổng cục Hải quan ghi nhận và đang trao đổi để hướng dẫn cụ thể cho cơ quan Hải quan các cấp.

>>Hàng NK đã chịu thuế tự vệ, vẫn phải chịu thuế nhập khẩu

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*