Kết quả giám định thiếu cụ thể gây khó cho thông quan hàng hóa

Cơ quan Hải quan đang gặp khó khăn xác khi xác định các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu, do một số chứng thư giám định của tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định ban hành với nội dung thiếu cụ thể.

ket-qua-giam-dinh-thieu-cu-the-gay-kho-cho-thong-quan-hang-hoa

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Lạng Sơn kiểm tra máy móc nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh internet

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nêu rõ, phần kết luận của chứng thư giám định phải thể hiện các nội dung: Năm sản xuất và tên gọi, nhãn hiệu, số hiệu, model, tên nhà sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng; kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan nhận được một số chứng thư giám định do tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định ban hành với nội dung không thể hiện các yêu cầu nêu trên. Có chứng thư giám định chỉ nêu “lô hàng nêu trên phù hợp với các yêu cầu của Mục 1 Điều 06 của Thông tư 23/2015/TT-BKHCN”; có chứng thư thể hiện một số thông tin tại điểm a khoản 1 Điều 10 nhưng không có kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

Kết quả này dẫn đến khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc xác định lô hàng đủ điều kiện và thực hiện thông quan cho lô hàng. Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo, chỉ đạo cho các tổ chức giám định khi ban hành chứng thư giám định phải thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN. Đồng thời, đối với những trường hợp các tổ chức giám định đã ban hành thông báo chứng thư giám định nhưng chưa phù hợp, Bộ Khoa học và Công nghệ cần nêu rõ tính hợp lệ của những chứng thư giám định để cơ quan Hải quan có đủ cơ sở làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu chưa được các bộ, ngành ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cần hướng dẫn cụ thể các tổ chức giám định được chỉ định xác nhận rõ nội dung “máy móc, thiết bị nhập khẩu chưa có Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng” để cơ quan Hải quan căn cứ thực hiện việc thông quan hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp.

>>Thông tư 23 quy định về NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ: kém minh bạch và mâu thuẫn

>>Tính thuế ôtô chuyển nhượng theo giá trị sử dụng còn lại

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*