Không có quy định ưu tiên ân hạn thuế đối với DN ưu tiên

Trước đề nghị của Cục Hải quan TP.HCM về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa NK là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK của Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex (là DN ưu tiên), Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định hiện hành, không có quy định ưu tiên ân hạn thuế 275 ngày đối với DN ưu tiên.

Thoi-han-nop-thue-dn-uu-tien-maikalogistics

Không có quy định ưu tiên về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với DN ưu tiên. Ảnh: T.Trang.

Phân tích cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 21 Thông tư 86/2013/TT-BTC thì DN ưu tiên được ưu tiên các thủ tục về thuế, gồm có: “Được ưu tiên áp dụng chế độ tự thanh khoản, hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Doanh nghiệp tự tính toán số lượng hàng hóa thực tế đưa vào sản xuất, hàng hóa còn tồn, tự tính số thuế phải nộp bổ sung hoặc số thuế không phải nộp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan hải quan về nội dung thanh khoản. Căn cứ trên kết quả tự thanh khoản của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan ra quyết định thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế.

Không phải nộp tiền chậm nộp, không bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan, về thuế đối với các trường hợp bị ấn định thuế do mã số hàng hóa đã được cơ quan Hải quan thống nhất, thẩm định trước đó không đúng và doanh nghiệp vẫn được coi là tuân thủ pháp luật.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì một trong các điều kiện để người nộp thuế được áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK là phải “có hoạt động XNK trong thời hạn ít nhất 2 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu…” Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Theo đó, không có quy định ưu tiên về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với DN ưu tiên. Vì vậy, việc Cục Hải quan TP.HCM đề nghị cho phép Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày khi chưa đáp ứng điều kiện “có hoạt động XNK trong thời hạn ít nhất 2 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan” là không có cơ sở để xem xét, giải quyết cho ân hạn thuế 275 ngày.

(Nguồn: báo Hải quan)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*