Không để tình trạng 1 DN bị nhiều đơn vị kiểm tra

Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm đối với các hoạt động của các đơn vị thuộc Tổng cục để không để xảy ra tình trạng một doanh nghiệp bị nhiều đơn vị kiểm tra cùng một nội dung.

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tại cuộc họp mới đây về việc triển khai kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

khong-de-tinh-trang-1-doanh-nghiep-bi-nhieu-don-vi-kiem-tra

Báo cáo quyết toán của doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất hàng xuất khẩu là hoạt động nghiệp vụ bình thường, được tiến hàng sau khi kết thúc năm tài chính theo đúng quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC. Hoạt động kiểm tra sau thông quan hàng hóa để đánh giá tuân thủ đối với các hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu được thực hiện trong thời hạn 5 năm/lần (tính từ lần kiểm tra đầu tiên). Do vậy, các đơn vị cần phân biệt cụ thể để lập kế hoạch kiểm tra phù hợp, tránh chồng chéo, không để xảy ra tình trạng một doanh nghiệp bị nhiều đơn vị kiểm tra cùng một nội dung.

Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan xây dựng quy trình kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, trong đó xác định cụ thể mức độ kiểm tra, trách nhiệm của đơn vị thực hiện việc kiểm tra (trường hợp nào chuyển kiểm tra sau thông quan, thanh tra), xác định cụ thể mục tiêu đầu ra của việc kiểm tra báo cáo quyết toán.

Đồng thời nghiên cứu quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với thực tế công tác quản lý.

>>Vì sao Hoàng Anh Gia Lai được hưởng thuế nhập khẩu đường 0%?

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*