Không phối hợp cung cấp hồ sơ không được xóa nợ thuế

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Long An vướng mắc trong việc lập hồ sơ xóa nợ thuế của Công ty thương mại Sông Hinh (nay là công ty cổ phần Việt Thành). Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

No-thue-maikalogistics

DN không phối hợp cung cấp hồ sơ để xem xét, thẩm định việc xử lý xóa nợ thuế nên không đủ điều kiện xóa nợ.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 3, khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp. Cụ thể:

“Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi, trường hợp DN chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì DN mới được thành lập từ DN chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp DN được tổ chức lại hoặc các DN thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, công ty cổ phần Việt Thành không phối hợp cung cấp hồ sơ để xem xét, thẩm định việc xử lý xóa nợ thuế nên không đủ điều kiện xóa nợ. Vì vậy, Cục Hải quan Long An thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế đối với công ty cổ phần Việt Thành để thu hồi nợ theo quy định.

Bài liên quan: Dịch vụ thông quan hàng hóa uy tín chuyên nghiệp giá rẽ tại quận Bình Thạnh Tp.HCM

(Nguồn internet)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*