Không tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ giám định hàng hóa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc xác định tiền chậm nộp thuế đối với mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu phải giám định để xác định trọng lượng.

dam-go-maikalogistics

Trường hợp cơ quan Hải quan đã cho giải phóng hàng thì người nộp thuế không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định. Ảnh internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “Cơ quan hải quan căn cứ vào nội dung khai hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp (nếu có) để xác định khối lượng, trọng lượng hàng hóa XK, NK. Xem Dịch vụ xuất nhập khẩu nhanh, uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ tại quận nhất Sài Gòn

Trường hợp bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về khối lượng, trọng lượng hàng hóa thì tiến hành trưng cầu giám định tại tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật. Cơ quan Hải quan căn cứ vào kết luận của tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định để quyết định việc thông quan”.

Quy định về nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định, tại Điều 46 Thông tư 38 đã nêu rõ: “Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này.

Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 133 Thông tư 38 quy định: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý vi của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Theo những quy định trên, trường hợp cơ quan Hải quan đã cho giải phóng hàng và tiến hành trưng cầu giám định để xác định trọng lượng hàng hóa làm cơ sở xác định chính xác tiền thuế phải nộp, nếu phát sinh tiền thuế khai nộp bổ sung thì người nộp thuế không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định.

Trường hợp người nộp thuế đã được thông quan hàng hóa và tự cung cấp kết quả giám định trọng lượng hàng hóa, nếu phát sinh tiền thuế kê khai nộp bổ sung thì người nộp thuế phải tính tiền chậm nộp thuế theo quy định.

Thu Trang

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*