Kiến nghị gỡ vướng xử lý vi phạm hành chính sau khi tham vấn

Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Tổng Cục Hải quan đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến xử lý vi phạm hành chính sau tham vấn.

Hai-quan-brvt-maika

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, tại điểm A, khoản 2, Điều 21 Nghị định 08/2015/ND-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ quy định “Trường hợp cơ quan Hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá trị giá hải quan mà người khai hải quan khai báo, đồng thời người khai hải quan chấp nhận những cơ sở bác bỏ do cơ quan Hải quan đưa ra thì cơ quan Hải quan thông báo để người khai hải quan sửa đổi, bổ sung; cơ quan Hải quan xử phạt vi phạm hành chính và thông quan hàng hóa theo quy định; trường hợp người khai hải quan không chấp nhận, cơ quan Hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo khai báo của người khai hải quan và kiểm tra sau thông quan.

Tại Điều 22 Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng quy định: Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của hàng hóa XK, NK do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại theo quy định của Bộ Tài chính. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng, tập trung thống nhất và thường xuyên cập nhật.

Tại điểm a1, khoản 1, Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính quy định, cơ quan Hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nếu: Người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không đúng, không đủ các chỉ tiêu liên quan đến trị giá hải quan trên tờ khai hàng hóa XK, tờ khai hàng hóa NK hoặc tờ khai trị giá (nếu có).

Đối chiếu với các quy định trên thì người khai hải quan đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan và đã thực hiện khai bổ sung. Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng, các trường hợp bác bỏ trị giá giao dịch này đều do trị giá khai báo của DN thấp hơn trị giá trên cơ sở dữ liệu giá của cơ quan Hải quan và danh mục rủi ro về giá.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra các hồ sơ này, cơ quan Hải quan không phát hiện mâu thuẫn, không đủ căn cứ chứng minh người khai hải quan không đảm bảo tính chính xác, tính trung thực của trị giá khai báo. Các DN cũng khẳng định trị giá khai báo là giá thực tế phải trả theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá của hải quan quy định tại Luật Hải quan 2014 và Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Do đó, việc bác bỏ trị giá khai báo chỉ dựa vào cơ sở dữ liệu của Tổng cục Hải quan.

Trong khi đó, điểm a, khoản 2, Điều 8, Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15-10-2015 của Chính phủ quy định các hành vi vi phạm “không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, xuất xứ hàng hóa XK, NK mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK”

Vì vậy, việc xử phạt doanh nghiệp trong trường hợp tham vấn giá như nêu trên là chưa phù hợp với hành vi và chế tài xử phạt dễ phát sinh khiếu kiện, gây ảnh hưởng tới hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu vì liên quan đến nhiều DN.

Liên quan đến vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu đề xuất, nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất Nghị định 127/2013/NĐ-CP, Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 38/2015/TT-BTC về công tác kiểm tra trị giá hải quan và tạo cơ sở pháp lí chặt chẽ trong việc xử lí vi phạm hành chính, tránh khiếu nại, khiếu kiện, đề nghị Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp với đại diện các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh những trường hợp như trên để thảo luận, thống nhất quan điểm xử lí dứt điểm vấn đề, đóng góp ý kiến, kiến nghị với cơ quan cấp trên để sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP

Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ xét miễn thuế cho máy móc nhập SXXK bị hỏa hoạn

Nguồn Báo Hải quan

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*