Làm rõ quy định về kiểm tra hiệu suất NL và dán nhãn NL

Liên quan đến những vướng mắc của Tổng cục Hải quan về trường hợp hàng hóa không phải dán nhãn năng lượng thì có phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu hay không? Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) đã có văn bản làm rõ như sau.

lam-ro-quy-dinh-ve-kiem-tra-hieu-suat-nang-luong-va-dan-nhan-nl-maika

Làm rõ quy định về kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn NL. Ảnh minh họa

Theo đó, trả lời về vấn đề kiểm tra hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị không phải dán nhãn năng lượng, Tổng cục Năng lượng cho biết, tại khoản 2, Điều 1 Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định một số trường hợp không phải dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc.

Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp như tạm nhập-tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa gia công phục vụ 100% xuất khẩu (không sử dụng trong nước) các hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân; các phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu phi thương mại phải đảm bảo có hiệu suất năng lượng trên mức tối thiểu.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có văn bản phản ánh vướng mắc khi thực hiện các quy định liên quan đến kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng. Cụ thể, tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 và Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Chính phủ quy định không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiếu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 36/2016/TT-BCT thì quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng không áp dụng với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng sau:

“- Hàng hóa, vật tư, thiết bị tạm nhập – tái xuất; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu

– Hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ XK (không tiêu thụ trong nước)

– Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân

– Hàng hóa nhập khẩu phi thương mại (…)”

Căn cứ quy định nêu trên Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Năng lượng làm rõ trường hợp hàng hóa không phải dán nhãn năng lượng như tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 thì có phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu hay không?

>>Bối rối với việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

>>Dịch vụ vận tải nội địa

Nguồn báo Hải quan

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*