Làm rõ quy định về nhập khẩu phế liệu

Theo phản ánh của cơ quan Hải quan, việc thực hiện thủ tục hải quan cho những lô hàng phế liệu nhập khẩu gặp vướng mắc do những quy định chưa rõ ràng tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Phe-lieu-giay-maika

Phế liệu giấy nhập khẩu. Ảnh minh họa

Chưa rõ ràng

Theo quy định về bảo vệ môi trường trong kiểm tra, thông quan phế liệu nhập khẩu tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT, tổ chức cá nhân ủy thác NK phế liệu phải nộp một Giấy xác nhận NK phế liệu của tổ chức, cá nhân nhận ủy thác NK phế liệu. Tuy nhiên, Thông tư lại không quy định nộp bản chính, bản sao hay bản sao chứng thực của giấy xác nhận. Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, Giấy xác nhận DN chỉ có duy nhất một bản nên việc chỉ yêu cầu DN nộp bản sao chứng thực là hợp lý. Nếu thực hiện như vậy cũng tương tương tự như quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT, chỉ yêu cầu DN nộp bản sao chứng thực.

Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 2, điểm e khoản 3 Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT quy định về chứng từ phải nộp cho cơ quan Hải quan trong đó có văn bản chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận phù hợp được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định. Tuy nhiên, Thông tư không quy định rõ văn bản chứng nhận hợp quy này có thay thế hoặc tương đương chứng thư giám định không và thời điểm doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan văn bản này. Cục Giám sát quản lý về hải quan cho rằng, văn bản chứng nhận hợp quy được hiểu là chứng thư giám định và được nộp trước khi thông quan hàng hóa.

Liên quan đến thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện NK phế liệu, tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT quy định các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận và phải đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, trên giấy chứng nhận đủ điều kiện NK phế liệu cấp theo Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-CP của tổ chức, cá nhân nhập khẩu. Trường hợp này, cơ quan Hải quan không có căn cứ để xác định tổ chức, cá nhân NK phế liệu có đáp ứng các điều kiện này hay không trong quá trình giải quyết các thủ tục thông quan cho lô hàng phế liệu NK. Cục Giám sát quản lý về hải quan cho rằng, đối với tổ chức, cá nhân NK phế liệu theo giấy chứng nhận được cấp theo Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT còn hiệu lực tự chịu trách nhiệm về việc đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Để thuận lợi cho DN và cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật danh sách các tổ chức chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất đã được Bộ chỉ định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT.

Làm rõ một số thủ tục

Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT đã được tháo gỡ. Cụ thể Cục Kiểm soát ô nhiểm (Tổng cục Môi trường) đồng thuận ý kiến đề xuất của Cục Giám sát quản lý về hải quan như: DN ủy thác NK phế liệu được nộp bản sao chứng thực giấy xác nhận NK phế liệu của tổ chức, cá nhân nhận ủy thác NK phế liệu. Cùng với đó, văn bản chứng nhận hợp quy được hiểu là chứng thư giám định và được nộp trước khi thông quan hàng hóa.

Hiện danh sách các đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất đã được cập nhật trên website www.vea.gov.vn của Tổng cục Môi trường.

Liên quan đến thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện NK phế liệu, Tổng cục Môi trường cho biết, các đơn vị chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu NK phải tiến hành việc giám định phế liệu NK chưa có quy chuẩn kỹ thuật theo các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có chứng thư giám định gửi tổ chức, cá nhân NK phế liệu làm thủ tục thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu theo đúng quy định.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn tạm thời về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất tại công văn 2570/BTNMT-TCMT ngày 25-6-2015. Cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục kiểm tra, thông quan phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất thì áp dụng theo hướng dẫn tạm thời này cho đến khi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu được ban hành. Các DN NK phế liệu phải thực hiện việc ký quỹ bảo đảm phế kiệu theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

Xem thêm:

Ngành giấy “kêu” về quy định nhập khẩu phế liệu

Nhập khẩu phế liệu tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*