Mặt sau C/O EAV để trắng không phải là căn cứ để từ chối

Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực thi một số nội dung tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA).

form-eav-de-trang-khong-phai-la-can-cu-tu-choi

Mẫu form C/O form EAV. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, Hiệp định VN-EAEU FTA không quy định về việc phải in hướng dẫn khai báo trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu EAV. Do vậy, việc mặt sau C/O mẫu EAV để trắng (mặt sau không tin hướng dẫn khai báo) không phải là căn cứ để từ chối Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O.

Về tờ khai bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O quy định tại Phụ lục 4, Thông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương được sử dụng trong trường hợp số lượng hàng hóa số lượng hàng hóa không khai báo hết trên C/O. trường hợp hàng hóa được khai báo đầy đủ trên C/O, người khai hải quan không phải nộp tờ khai bổ sung này.

Vê khai báo thông tin tại ô số 3, Tổng cục Hải quan cho biết, việc thiếu thông tin khai báo tại ô số 3 C/O không phải là căn cứ để từ chối Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O.

Trong trường hợp cơ quan Hải quan có cơ sở để xác định tại thời điểm xin cấp C/O, người xuất khẩu đã có đầy đủ thông tin về hành trình lô hàng nhưng không khai báo (như các trường hợp C/O cấp sau), cục hải quan địa phương tiến hành thủ tục xác minh theo quy định.

>>Biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*