Nên bỏ yêu cầu giấy phép đối với thiết bị in cho hàng dệt may

Tổng cục Hải quan đang đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét không yêu cầu phải có giấy phép NK đối với trường hợp DN NK máy in nhằm mục đích phục vụ cho ngành dệt may in hình ảnh trên áo thành phẩm XK.

May-in-nganh-det-may-maikalogistics

Máy in logo trên áo. Ảnh minh họa.

Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh có DN thực hiện NK máy in lưới (lụa) để in hình ảnh lên sản phẩm may mặc XK theo đơn hàng của đối tác.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in và Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, mặt hàng máy in lưới (lụa) thuộc đối tượng phải có giấy phép NK của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, theo quan điểm của DN và Tổng cục Hải quan, chỉ các trường hợp NK máy in phục vụ cho hoạt động ngành in, xuất bản… thì cần thiết phải được xem xét cấp phép nhập khẩu. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Đối với các trường hợp NK máy in phục vụ cho công nghiệp dệt may in hình ảnh/ chữ trên áo thành phẩm không liên quan đến hoạt động ngành in, xuất bản theo tinh thần của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét không yêu cầu phải cấp giấy phép NK đối với trường hợp DN NK máy in nhằm mục đích phục vụ cho ngành dệt may in hình ảnh trên áo thành phẩm XK. Điều này sẽ để tạo thuận lợi cho DN và phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính của Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ.

Các chủng loại máy in được đề xuất không yêu cầu phải cấp giấy phép NK để phục vụ ngành dệt may gồm: Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in; Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, offset, flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa); Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in; Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

(Nguồn internet)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*