Nộp báo cáo quyết toán ở đâu khi đổi địa điểm làm thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội về việc làm thủ tục hải quan, nộp báo cáo quyết toán đối với các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu (SXXK) có nguyện vọng chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan.

hai-quan-hoa-binh-maikalogistics

Chi cục Hải quan Hòa Bình. Ảnh minh họa

Hướng dẫn trên xuất phát từ việc một số doanh nghiệp có nhu cầu chuyển địa điểm làm thủ tục về Chi cục Hải quan Hòa Bình sau khi đơn vị này thành lập.

Do trước đây chưa có Chi cục Hải quan Hòa Bình, các DN có loại hình gia công, sản xuất XK, chế xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ ngày 1-4-2016, Chi cục Hải quan Hòa Bình chính thức đi vào hoạt động. Do vậy, nhiều DN có nguyện vọng chuyển về Chi cục Hải quan Hòa Bình làm thủ tục hải quan.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, DN nộp báo cáo quyết toán tại chi cục hải quan nơi làm thủ tục NK theo quy định tại Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Điều này khiến cho cơ quan Hải quan và DN gặp lúng túng khi thực hiện.

Để tháo gỡ vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất XK, chế xuất có trụ sở, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nay có nguyện vọng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình thì Cục Hải quan Hà Nội căn cứ các quy định tại Luật Hải quan 2014 và các văn bản dưới Luật để hướng dẫn DN đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình.

Cụ thể, đối với các tờ khai NK đăng ký mới theo loại hình gia công, nhập sản xuất XK, chế xuất, DN đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình.

Đối với các tờ khai NK để sản xuất XK đang thực hiện dở dang tại các chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan Hà Nội hoặc cục hải quan khác thì DN tiếp tục thực hiện cho đến khi sử dụng hết số nguyên phụ liệu đã NK và việc hoàn thuế, không thu thuế (nếu có) thực hiện tại các chi cục hải quan này.

Chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan Hà Nội nơi DN đã làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan về DN cho Chi cục Hải quan Hòa Bình biết như: DN đã thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất; kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (nếu đã thực hiện kiểm tra), tình hình chấp hành pháp luật hải quan của DN…

Về việc nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu, DN căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư 30/2015/TT-BTC, kết thúc năm tài chính, thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu với Chi cục Hải quan Hòa Bình.

Xem thêm: Được chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*