Thông tư 07 quy định mới về NK phân bón

Phân bón thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Việc nhập khẩu các mặt hàng phân bón qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.

thong-tu-072017tt-bct-quy-dinh-moi-ve-nk-phan-bon

Phân bón NPK sẽ không cần xin GPNK tự động khi NK. Ảnh minh họa

Thông tư 07/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 35/2014/TT-BCT quy định về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.

Như vậy, từ ngày 13/7/2017, các mặt hàng phân bón nêu trên không còn áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động nữa.

>> Tải toàn bộ Thông tư 07/2017/TT-BCT tại đây

>>Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*