Tính thuế ôtô chuyển nhượng theo giá trị sử dụng còn lại

Trả lời công hàm của Đại sứ quán Trung Quốc về giá tính thuế ô tô chuyển nhượng, Tổng cục Hải quan cho biết, trị giá hải quan ô tô chuyển nhượng được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam.

tinh-thue-oto-chuyen-nhuong-theo-gia-tri-su-dung-con-lai

Thuế ô tô chuyển nhượng tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm NK theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế). Ảnh minh họa

Hướng dẫn quy định về khai báo hải quan điện tử để tính thuế ô tô chuyển nhượng, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đồng thời người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Quy định hiện hành về tính thuế ô tô chuyện nhượng, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu là ô tô, mô tô đã qua sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế thì trị giá hải quan được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm NK theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế).

Nếu mức giá tại thời điểm NK của hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, hoặc được miễn thuế, xét miễn thuế thấp hơn mức giá trong cơ sở dữ liệu giá cùng thời điểm, thì lấy mức giá trong cơ sở dữ liệu giá và tỷ lệ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc cần liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hà Nội để xác định trị giá tính thuế đối với ô tô chuyển nhượng.

>>Quản lý ôtô nhập khẩu: Cần quản lý kỹ thuật hơn hạn chế thương mại

Nguồn báo Hải quan

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*