Từ 01-10, thực hiện quy tắc xuất xứ mới trong AANZFTA

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (AANZFTA).

xuat-xu-trong-Hiep-dinh-ASEAN-Australia-New-Zealand-tu-1-10-maikalogistics
 AANZFTA có quy chế mới từ 01-10-1015

Thông tư này quy định về quy tắc xuất xứ, quy tắc cụ thể mặt hàng, thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O); những thông tin tối thiểu của C/O, mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá AANZ, mẫu tờ khai bổ sung C/O, mẫu khai báo cho nhà xuất khẩu về trị giá FOB; hướng dẫn kê khai C/O; đơn đề nghị cấp C/O; danh mục các tổ chức cấp C/O.

Theo đó, hàng hoá được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các quy định như có xuất xứ thuần tuý hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước thành viên; không có xuất xứ thuần tuý hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một nước thành viên, nhưng đáp ứng các yêu cầu quy định; được sản xuất tại lãnh thổ của một nước thành viên từ các nguyên liệu có xuất xứ của một hay nhiều nước thành viên khác…

Thông tư cũng quy định các công đoạn hoàn thiện áp dụng cho một số sản phẩm dệt may như hoàn thiện chống khuẩn, hoàn thiện chống bắt bụi, chất chống tĩnh điện; hồ vải làm tăng độ bền mầu (cho vải nhuộm, in hoặc vải nylon); sấy khô hãm mầu (cho vải nhuộm); hoàn thiện khung go…

Ngoài ra, C/O sẽ do một tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu cấp. Mỗi nước thành viên có trách nhiệm gửi danh sách tên, địa chỉ, mẫu chữ ký của cán bộ ký cấp C/O và mẫu con dấu của tổ chức cấp C/O cho tất cả các nước thành viên khác thông qua Ban Thư ký ASEAN. C/O có chữ ký không được đăng ký trong danh sách trên có thể không được cơ quan hải quan nước nhập khẩu chấp nhận.

Tổ chức cấp C/O có quyền yêu cầu người xuất khẩu nộp thêm tài liệu và/hoặc các thông tin liên quan khác để kiểm tra theo quy định của nước thành viên xuất khẩu. Thông tin của người xuất khẩu gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc cụ thể của người xuất khẩu.

Thông tin về lô hàng (mỗi một C/O chỉ được áp dụng cho một lần nhập khẩu hàng hoá): Tên và địa chỉ của người nhận hàng; thông tin cần thiết để xác nhận lô hàng, như số đề nghị mua hàng của người nhập khẩu, số hoá đơn và ngày xuất hoá đơn và vận đơn hàng không hoặc vận đơn đường biển hoặc vận tải đơn, cảng dỡ hàng (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2015 và thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BCT.

(Nguồn internet)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*