Vướng xác định tính hiệu lực biện pháp tự vệ thép nhập khẩu

Trong quá trình thực hiện thủ tục đối với mặt hàng thép, Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc trong việc xác định tính hiệu lực áp dụng do các văn bản của Bộ Công Thương chưa hướng dẫn cụ thể.

thep-nhap-khau-maikalogistics
Thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 862/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài NK vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Theo đó, một số mặt hàng phôi thép được áp dụng mức thuế tự vệ tạm thời là 23,3%, mặt hàng thép dài được áp dụng mức thuế tự vệ tạm thời là 14,2%.

Tuy nhiên, quyết định trên của Bộ Công Thương lại chưa nêu cụ thể về tính hiệu lực áp dụng quyết định dẫn đến khó khăn cho cơ quan Hải quan khi thực hiện.

Bởi, khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan năm 2014 quy định: Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký; khoản 3 Điều 29 quy định: Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế XK, thuế NK có quy định khác. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Tuy nhiên, Quyết định 862/QĐ-BCT chỉ nói việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời từ ngày 22-3-2016, chưa nói rõ được áp dụng đối với các lô hàng về đến cảng thuộc Việt Nam từ 00h00 ngày 22-3-2016 hay với những tờ khai hải quan đăng ký từ 00h00 ngày 22-3-2016 (do doanh nghiệp được phép đăng ký mở tờ khai hải quan NK trước ngày 22-3-2016 trong khi hàng chưa về đến cảng Việt Nam).

Cũng liên quan đến việc NK mặt hàng thép, Tổng cục Hải quan cho rằng tại Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép NK tự động đối với một số sản phẩm thép chưa hướng dẫn rõ việc xác nhận của Bộ Công Thương trên Giấy phép NK tự động, được thực hiện trước hay sau khi DN đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho rằng, Bộ Công Thương cần sớm có hướng dẫn để cơ quan Hải quan thực hiện thống nhất.

Bài liên quan: Kiểm soát chặt nhập khẩu để bảo vệ ngành thép sản xuất trong nước

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*