Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 thay thế cho QĐ 1171/QĐ-BKHCN

Tên văn bản: Quyết định 3482/QĐ-BKHCN. Hiệu lực thi hành 08/12/2017.
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa Học Công Nghệ
Nội dung: Quy định danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi thông quan, thay thế cho quyết định 1171/2015/QĐ-BKHCN trước đây.

quyet-dinh-3482qd-bkhcn-thay-the-qd-1171qd-bkhcn

Quyết định 3482/QĐ-BKHCN có hiệu lực ngày 08/12/2017. Ảnh minh họa

Theo quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017, có đến 96% hàng hóa thuộc quyết định này được kiểm tra chất lượng sau thông quan (hậu kiểm) và thực hiện theo hướng dẫn của thông tư 07/2017/TT-BKHCN. Tức là doanh nghiệp chỉ cần nộp xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng cho hải quan là được thông quan tờ khai, việc thực hiện kiểm tra chất lượng sẽ do chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quản lý, doanh nghiệp không phải nộp giấy xác nhận hàng đạt chất lượng nhập khẩu như trước đây.

Quyết định 3482/QĐ-BKHCN quy định danh mục hàng hóa được mô tả chi tiết và rõ ràng hơn so với Quyết định 1171 cũ, bao gồm: tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý…Tất cả các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đều đã được ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các biện pháp quản lý.

Tải toàn bộ Quyết định 3482/QĐ-BKHCN

>>Bãi bỏ Quyết định 818/2006/QĐ-BYT về kiểm tra vệ sinh ATTP

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*