Hàng nhập khẩu không ghi xuất xứ có bị bác C/O?

Hàng hóa khi nhập khẩu phải được ghi nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và hướng dẫn tại Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

made-in-japan-maika

Trên hàng hóa không thể hiện xuất xứ có bị bác C/O. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được hưởng thuế suất ưu đãi, nhưng trên sản phẩm hay trên bao bì không ghi hay thể hiện xuất xứ thì có được hưởng thuế suất ưu đãi theo C/O hay không? Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn 5825/TCHQ- GSQL ngày 03/10/2013 hướng dẫn như sau:

Về áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

Việc hàng hóa nhập khẩu vi phạm quy định ghi nhãn tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP không phải là lý do để từ chối cho được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi người khai hải quan nộp C/O ưu đãi (trừ trường hợp vi phạm nghiêm trọng buộc tái xuất, tiêu hủy, tịch thu hàng hóa). Do vậy, nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ thì sẽ chấp nhận cho lô hàng nhập khẩu hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định.

Về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu và nước xuất xứ:

Việc ghi nhãn hàng hóa (bao gồm cả tên nước xuất xứ hàng hóa) của hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư hướng dẫn số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện nhãn hàng hóa không đáp ứng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP thì sẽ xử lý theo quy định.

Như vậy có bị xử phạt theo quy định hay không? Trong Công văn 2598/BKHCN-TTra ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ trả lời Công văn số 6011/TCHQ-GSQL đề ngày 28/5/2014  của Tổng cục Hải quan, trong đó có đoạn nêu rõ: “Tại Công văn số 3779/BKHCN-TĐC ngày 15/11/2013 của Bộ Khoa Học và Công nghệ trả lời Công văn số 6494/TCHQ-PC ngày 01/11/2003 của Tổng cục Hải quan đã thống nhất ý kiến: “Hàng nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì không vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhưng tổ chức, cá nhân phải bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt trước khi đưa ra lưu thông (với điều kiện hàng hóa phải có nhãn gốc theo quy định)”.

Còn đối với hàng xuất khẩu, nếu trên sản phẩm và bao bì không ghi xuất xứ Việt Nam (Made in Vietnam) thì có bị xử phạt không? Mời các bạn xem thêm: Hàng xuất khẩu không ghi “Made in Vietnam” có bị xử phạt?

Maika Logistics

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*